Microsoft Visual C++ Redistributable 14.40.33810.0

Windows
24.2 MB
Bản gốc Link trực tiếp

Đến phần tải xuống

Giới thiệu

Microsoft Visual C++ Redistributable là một bộ phần mềm bao gồm các thư viện runtime cần thiết để chạy các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình C++ và sử dụng các công cụ phát triển Microsoft Visual Studio. Được Microsoft phát triển và phát hành miễn phí, các gói Visual C++ Redistributable cung cấp môi trường thực thi cho các ứng dụng yêu cầu các thư viện này.

Tính năng chính của Microsoft Visual C++ Redistributable:

  1. Hỗ trợ nhiều phiên bản: Hỗ trợ nhiều phiên bản khác nhau của Microsoft Visual C++, bao gồm 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 và các bản cập nhật.
  2. Thư viện runtime: Cung cấp các thư viện runtime cần thiết để chạy các ứng dụng được viết bằng Visual C++.
  3. Bộ phát triển ứng dụng: Các gói cài đặt này còn cung cấp các công cụ cần thiết cho việc phát triển ứng dụng trên nền tảng Visual C++.
  4. Hỗ trợ cho nhiều hệ điều hành: Hỗ trợ trên các hệ điều hành Windows 32-bit và 64-bit.
  5. Phân phối miễn phí: Các gói cài đặt được phân phối miễn phí và có thể tải xuống từ trang web của Microsoft hoặc từ các nguồn phân phối khác.

Download

Download Thông tin
  • Microsoft Visual C++ Redistributable 14.40.33810.0
Link hỏng hoặc lỗi thời

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *