Công Cụ Cho Nhà Phát Triển

Microsoft SQL Server 2022

Bản gốc Link trực tiếp

 1.2 GB

Navicat Premium 17.0.3

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 175 MB

Toad for Oracle 2022 Edition 16.2.98.1741

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 611 MB

TablePlus 6.0

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 189 MB

SQLite Expert Professional 5.5.14.625

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 41.4 MB

SAP Crystal Reports 2016 SP09

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 1.21 GB

Microsoft Exchange Server 2019 CU12

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 1.90 GB

Valentina Studio Pro 13.10

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 57.5 MB

VMware ThinApp Enterprise 2312

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 17.8 MB

FileZilla Pro 3.66.5

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 14.3 MB