Sao Lưu & Phục Hồi

DLC Boot 2023 v4.3

Bản gốc Link trực tiếp

 6.9GB

AOMEI Backupper 7.3.5 + WinPE ISO

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 177 MB

Macrium Reflect 8.1.8017

Bản gốc Link trực tiếp

 658 MB

Acronis True Image 2020 Build 38600

Bản gốc Link trực tiếp

 782 MB

EaseUS Todo Backup 16.2 + WinPE ISO

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 151 MB

Symantec Ghost Boot CD 12.0.0.11573

Bản gốc Link trực tiếp

 365 MB

O&O DiskImage 19.1.137 Professional / Server

Có key kích hoạt bản quyền miễn phí

 108 MB

GoodSync Enterprise 12.6.5.5

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 62.8 MB

Veeam Backup and Replication 12.1.1.5

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 9.0 GB

Hiren’s BootCD PE 1.0.9

Bản gốc Link trực tiếp

 3.1 GB