Âm Thanh & Âm Nhạc

Ableton Live Suite 12.0.2

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 2.61 GB

Steinberg Cubase Pro 13.0.30

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 762 MB

Atomix VirtualDJ 2023 Pro Infinity 8.5.7921

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 451 MB

PreSonus Studio One Pro 6.6.1

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 297 MB

PG Music Band-in-a-Box 2023 Build 1013

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 1.90 GB

Serato DJ Pro 3.1.3

Kích hoạt bản quyền sẵn, cài đặt là có bản quyền

 1.11 GB

Avid Pro Tools 2021.7.0

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 2.5 GB

iZotope RX 11 Audio Editor Advanced 11.0.1

Kích hoạt bản quyền sẵn, cài đặt là có bản quyền

 1.02 GB

GOYO Voice Separator

Bản gốc Link trực tiếp

 20.0 MB

Voicemod Pro 2.6.0.7

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 68 MB