Mật khẩu giải nén

Mục đích mà chúng tôi thiết lập mật khẩu giải nén là để đảm bảo tính toàn vẹn của File nén.

Mật khẩu giải nén được đặt sao cho dễ nhớ, thường là hisofts.net hoặc 123 và ghi rõ trong phần comment của file nén. Bạn hãy yên tâm vì chúng tôi sẽ luôn nhắc bạn mật khẩu để thuận tiện giải nén chứ không nhằm mục đích bắt người dùng dò pass gây khó chịu.

Đội ngũ HiSofts.Net thân ái!