Đến phần tải xuống

Giới thiệu

Microsoft .NET Framework là một nền tảng phần mềm phổ biến của Microsoft, cung cấp môi trường thực thi cho các ứng dụng và dịch vụ web được viết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. .NET Framework cung cấp thư viện lớp cơ sở và các công cụ phát triển để giúp các nhà phát triển xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng phần mềm trên nền tảng Windows.

Tính năng chính của Microsoft .NET Framework:

 1. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình: Hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ lập trình như C#, VB.NET, F#, C++/CLI, và nhiều ngôn ngữ khác.
 2. Thư viện lớp cơ sở (Base Class Library – BCL): Cung cấp một bộ thư viện chung và các lớp cơ sở để xử lý các tác vụ phổ biến như thao tác với file, mạng, bảo mật, và lập trình đa luồng.
 3. Máy ảo CLR (Common Language Runtime): Máy ảo CLR là môi trường thực thi để chạy các ứng dụng .NET. Nó quản lý bộ nhớ, quản lý vòng đời đối tượng, và chạy mã nguồn cho các ứng dụng.
 4. ASP.NET và Windows Forms: .NET Framework bao gồm các framework để phát triển các ứng dụng web (ASP.NET) và ứng dụng desktop (Windows Forms).
 5. LINQ (Language Integrated Query): Cung cấp một cú pháp đơn giản để truy vấn các dữ liệu từ các nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu, XML, và các bộ nhớ.
 6. Windows Communication Foundation (WCF): Cung cấp một mô hình lập trình cho việc xây dựng và triển khai các dịch vụ web.
 7. Windows Presentation Foundation (WPF): Cung cấp một cách tiếp cận nâng cao cho việc phát triển các ứng dụng desktop Windows với giao diện người dùng đồ họa phong phú.
 8. Entity Framework: Cung cấp một mô hình lập trình để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ.
 9. Công cụ phát triển (Visual Studio): Visual Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) của Microsoft được sử dụng phổ biến để phát triển các ứng dụng .NET.
Download

Download Thông tin
 • Microsoft .NET Framework 4.8.1
 • Microsoft .NET Framework 4.7.2
 • Microsoft .NET Framework 3.5
Link hỏng hoặc lỗi thời? báo cáo
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.