Chính sách Bảo mật (Privacy Policy)

1. Giới thiệu

Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

2. Thông tin Chúng tôi Thu thập

 • Thông tin Cá nhân: Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin thanh toán của bạn.
 • Thông tin Kỹ thuật: Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và các trang bạn đã xem trên trang web của chúng tôi.
 • Cookie và Công nghệ Tương tự: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và cung cấp nội dung phù hợp.

3. Sử dụng Thông tin

 • Cung cấp và Cải thiện Dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, duy trì, và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm xử lý các giao dịch, cung cấp hỗ trợ khách hàng, và cải tiến tính năng của trang web.
 • Giao tiếp: Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi thông báo về các bản cập nhật, khuyến mãi, hoặc các thông tin liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận các thông báo này bất cứ lúc nào.
 • Phân tích: Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để phân tích cách sử dụng trang web, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, và nghiên cứu xu hướng người dùng.

4. Chia sẻ Thông tin

 • Bên thứ ba Cung cấp Dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như các nhà cung cấp thanh toán, dịch vụ lưu trữ, và dịch vụ phân tích. Các bên thứ ba này chỉ được phép sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.
 • Tuân thủ Pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bảo vệ Quyền lợi: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của người dùng, hoặc để điều tra các hành vi gian lận hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ.

5. Bảo mật Thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, mất mát, hoặc phá hủy. Điều này bao gồm các biện pháp bảo mật kỹ thuật và quản lý để duy trì tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin cá nhân.

6. Quyền của Bạn

 • Truy cập: Bạn có quyền yêu cầu truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn và nhận bản sao của thông tin đó.
 • Sửa đổi: Bạn có quyền yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Xóa: Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc lý do hợp pháp khác để giữ lại thông tin đó.
 • Phản đối: Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Chuyển dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của mình sang một dịch vụ khác trong một số trường hợp nhất định.

7. Lựa chọn của Bạn

 • Cookie: Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookie, hoặc để cảnh báo khi cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cookie, một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.
 • Email Marketing: Bạn có thể chọn không nhận email quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký trong email hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

8. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách mới trên trang web của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên kiểm tra chính sách này để cập nhật các thay đổi.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: hisoftsnet@gmail.com hoặc qua địa chỉ: Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.