Kỹ Thuật & Mô Phỏng

Chaos V-Ray 6.10.08 for 3DS Max

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 1.26 GB

Autodesk AutoCAD 2025.0.1

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 2.98 GB

SolidWorks 2024 SP2 Full Premium

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 15.4GB

Autodesk Revit 2025.0

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 14.9GB

Lumion Pro 2023.4.2

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 28.3 GB

Chaos V-Ray 6.00.03 for SketchUp

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 1.08GB

Autodesk 3DS MAX 2025.1

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 4.57GB

Enscape 3.5.6.204048 for Sketchup

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 115 MB

Autodesk Maya 2025.1

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 3.3GB

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 27

Phần mềm phân tích dữ liệu – Có bản quyền