Java SE Development Kit 22.0.1

Windows
163 MB
Bản gốc Link trực tiếp

Đến phần tải xuống

Giới thiệu

Java SE Development Kit (JDK) là một bộ công cụ phần mềm từ Oracle Corporation dành cho việc phát triển ứng dụng và phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. JDK bao gồm các công cụ và thư viện cần thiết để phát triển và triển khai ứng dụng Java trên nền tảng máy tính.

Các thành phần chính của Java SE Development Kit:

 1. JDK Tools: Bao gồm các công cụ quan trọng như:
  • javac: Trình biên dịch Java, dùng để biên dịch mã nguồn Java thành mã bytecode.
  • java: Máy ảo Java (JVM), chạy mã bytecode và thực thi các ứng dụng Java.
  • jar: Công cụ tạo và quản lý file JAR (Java Archive), làm gói các file và thư viện Java vào một file duy nhất.
  • javadoc: Công cụ tạo tài liệu API từ mã nguồn Java.
  • jdb: Trình gỡ lỗi cho Java, cho phép gỡ lỗi ứng dụng Java.
 2. Thư viện (Libraries):
  • JDK bao gồm một bộ thư viện mạnh mẽ của Java API (Application Programming Interface), cung cấp các lớp và giao diện cho việc phát triển ứng dụng Java.
 3. Java Runtime Environment (JRE):
  • JDK bao gồm JRE, là môi trường thực thi Java cần thiết để chạy các ứng dụng Java trên máy tính của người dùng.
 4. Hỗ trợ các công nghệ Java:
  • JDK hỗ trợ các công nghệ mới nhất của Java như JavaFX, Java EE (Enterprise Edition), và các công nghệ khác giúp phát triển các ứng dụng web, desktop và di động.
 5. Các phiên bản của JDK:
  • JDK hiện có nhiều phiên bản khác nhau, từ Java SE 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23.

Yêu cầu hệ thống tối thiểu

 • Hệ điều hành: Windows, macOS, Linux, Solaris
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM: Tối thiểu 2 GB RAM
 • Dung lượng ổ cứng: Tùy thuộc vào phiên bản cài đặt, nhưng tối thiểu 200 MB không gian trống
 • Đồ họa: Không có yêu cầu cụ thể về đồ họa, nhưng màn hình với độ phân giải 1024×768 hoặc cao hơn được khuyến nghị.

Download

Download Thông tin
 • Java SE Development Kit 22.0.1
Link hỏng hoặc lỗi thời
Mật khẩu giải nén nếu có: hisofts.net hoặc 123, và ghi rõ trong phần comment của file nén

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *