Đến phần tải xuống

Giới thiệu

Burp Suite Professional là một công cụ mạnh mẽ dành cho các chuyên gia bảo mật và kiểm thử thâm nhập. Được phát triển bởi PortSwigger, Burp Suite Professional cung cấp các tính năng và công cụ để phát hiện, khai thác và bảo vệ các ứng dụng web và di động.

Các tính năng chính của Burp Suite Professional:

 1. Proxy Intercept:
  • Cho phép bạn chặn và sửa đổi các yêu cầu HTTP/S giữa trình duyệt và máy chủ, giúp phát hiện lỗ hổng bảo mật.
 2. Scanner:
  • Công cụ tự động phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng web như SQL injection, XSS, SSRF, và nhiều loại tấn công khác.
 3. Intruder:
  • Công cụ cho phép tấn công vét cạn để kiểm tra tính bảo mật và kiểm thử ứng dụng bằng cách thay đổi các tham số của yêu cầu HTTP.
 4. Repeater:
  • Công cụ giúp làm mới và gửi lại các yêu cầu HTTP đã được chặn để kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu dễ dàng.
 5. Sequencer:
  • Phân tích các chuỗi băm và dữ liệu truyền qua ứng dụng để đánh giá tính ngẫu nhiên và dự đoán được.
 6. Decoder:
  • Công cụ giải mã các chuỗi base64, hex và nhiều định dạng khác để phân tích và chỉnh sửa dữ liệu.
 7. Comparer:
  • So sánh hai yêu cầu HTTP để phát hiện sự khác biệt và lỗi có thể xuất hiện trong hệ thống.
 8. Extender:
  • Cho phép bạn mở rộng tính năng của Burp Suite bằng cách sử dụng các plugin và script mà cộng đồng phát triển.
 9. Collaborator:
  • Hỗ trợ phát hiện và phân tích các kết nối từ ứng dụng của bạn để giúp phát hiện các lỗ hổng bảo mật.
 10. Target Analyzer:
  • Phân tích và đánh giá các mục tiêu để tìm lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.
Thông tin phần mềm

Tên phần mềm
Burp Suite Professional
Nhà phát hành
PortSwigger
Phiên bản
2024.4.4
Giấy phép
Bản quyền
Ngôn ngữ
English

Download

Download Thông tin
 • Burp Suite Professional 2024.4.4
Link hỏng hoặc lỗi thời? báo cáo

Đọc file Readme.txt trong file nén tải xuống để biết hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

Mật khẩu giải nén nếu có: hisofts.net hoặc 123, và ghi rõ trong phần comment của file nén
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.